• info@panocuyuz.com
  • +90(216) 706 4460

Üyelik Sözleşmesi

Hizmetlerimizi kullanarak, bu şartları kabul etmiş oluyorsunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Sözleşme Konusu : Tüm hakları saklı www.panocuyuz.com internet sitesi (sözleşmede kısaca panocuyuz.com olarak anılacaktır) ile www.panocuyuz.com internet sitesini kullanacak/kullanmakta olan kullanıcılar kişi veya tüzel kişiler,kurumlar (sözleşmede kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, www.panocuyuz.com internet sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları, hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü belirlemektir.

1. Kullanıcı olarak  www.panocuyuz.com internet adresinden yayın yapan bu internet sitesini kullanmakla, panocuyuz.com’un aşağıda belirtilen “sitenin kullanımına ilişkin şartlarına, hükümlerine ve site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata” uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

2. panocuyuz.com sahibi/sahipleri  sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan bu  değişiklikler değiştirilmiş olarak sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Sözleşme hukukunun gereği olarak kullanıcı www.panocuyuz.com’u kullanması ve/veya ondan yararlanması ile birlikte bu sözleşmede belirtilen şartlar uyarınca panocuyuz.com’un sunduğu hizmetleri herhangi bir başka şart öne sürmeksizin, bu sözleşme şartları altında kabul etmiştir.

3. panocuyuz.com’da yer alan tüm kurum ve kuruluşlara ait görsel öğeler, bilgiler ve açıklamalar site ziyaretçileri, kurum ve kuruluş yetkili veya çalışanları (Kullanıcı) tarafından yüklenmektedir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. panocuyuz.com’un kullanıcılar tarafından yüklenen bilgileri sürekli olarak kontrol etmek ve/veya değiştirmek gibi bir ödevi söz konusu değildir. Bu bilgilerdeki hatalardan ve zamanla meydana gelebilecek değişikliklerden ve oluşabilecek her türlü zararlardan panocuyuz.com sitesi ve bilgileri verilen firma sorumlu değildir.

Panocuyuz.com içeriği, yasa dışı olup olmadığını veya politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek için inceleyebilir ve politikalarımızı veya yasayı ihlal ettiğine makul suretle inandığımız içeriği kaldırabilir veya gösterilmesini reddedebilir. Fakat bu içeriği kesinlikle inceleyeceği anlamına gelmemektedir. Bu yüzden bu içerik tamamen onu sağlayan işletmenin/kullanıcı’nın sorumluluğu altındadır.

4.  panocuyuz.com’un, sitede yer alan kurum ve kuruluşlar ile hiçbir bağı yoktur. panocuyuz.com faaliyet alanı ve amacı gereği üçüncü kişilerce ücretli ve ücretsiz olarak üye olunup bilgi girişi yapılabilen bir internet sitesidir. Kullanıcı’ların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

5. Kullanıcı, panocuyuz.com’un indirilmeye müsait dosyalarının her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan panocuyuz.com sorumlu değildir. Ayrıca herhangi bir siber saldırı veya donanımsal olarak yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle site hizmetlerinin en kısa sürede normal hale getirilmesi için azami gayret gösterilecektir. Bu gibi bir mücbir sebep dolayısıyla aksayan hizmetlerden ötürü panocuyuz.com’un sorumluluğu doğmaz.

6. Kullanıcı, panocuyuz.com’un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. panocuyuz.com siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları bilgileri yükleyen kullanıcıların veri girişi yaptıkları haliyle sağlamaktadır.  panocuyuz.com hakkında veya panocuyuz.com yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. panocuyuz.com yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanı’cının sorumluluğundadır.  panocuyuz.com’da yer alan bilgiler sebebiyle yanılgıya düşülmesi panocuyuz.com’un sorumluluğunu doğurmaz.

7. Kullanıcı panocuyuz.com’un kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

a. Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

b.Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

c. panocuyuz.com’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini,

d.İnternet sitesi içeriğine panocuyuz.com görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari ünvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak panocuyuz.com’un içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

e. Her türlü kötü amaçlı yazlım ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

f. panocuyuz.com’un iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcı’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,

g. Hiçbir talep edilmeyen reklâm, promosyonel materyal, başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

h.Herhangibir şekilde  panocuyuz.com’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,

ı.panocuyuz.com sayfalarını kişisel kullanımı dışında ziyaret etmeyeceğini, görüntüleme-yeceğini ve kişisel kullanımı dışında kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olmadığını,

i.panocuyuz.com’un kendisine bu konuda yazılı olarak yetki vermedikçe, panocuyuz.com’daki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, ticari olmayan kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, türev eserler yaratmayacağını, bunları kamuya teşhir etmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını da kabul etmektedir.

j. Kullanıcı, panocuyuz.com’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, panocuyuz.com’un açık ve yazılı izni olmadan herhangi bir işlemler kullanmayacağını,  panocuyuz.com’un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

k. kullanıcı’ya internet sayfasına erişim için gönderilen veya kullanıcı tarafından belirlenen giriş şifresinin gizli tutulması, üçüncü şahıslara verilmemesi kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8. Kullanıcı, panocuyuz.com’a yüklediği yazılı ve görsel öğeler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yorum ve/veya eleştiriler veya telif hakkına konu olan veya benzeri içeriklerin, üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, bu hak ihlalinden doğacak maddi manevi bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu da kabul eder. Bir kullanıcının panocuyuz.com’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin panocuyuz.com’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının panocuyuz.com’a erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilecektir. panocuyuz.com’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının panocuyuz.com’a erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

9. panocuyuz.com, İnternet sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. panocuyuz.com, Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir ve tutulamaz.

10. Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

11. panocuyuz.com’un sorumluluğunun sınırları

panocuyuz.com hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

panocuyuz.com içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya panocuyuz.com yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, panocuyuz.com’a erişimi ve panocuyuz.com’u kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. panocuyuz.com hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

panocuyuz.com, bir yargı merciinin kararı veya panocuyuz.com’un bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut Kullanıcı bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı panocuyuz.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı ile panocuyuz.com üzerinde bulunan veya panocuyuz.com yoluyla Kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi veya kurum ile olan hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile 3. kişi veya kurum arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden panocuyuz.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, panocuyuz.com üzerindeki bağlantıların kaynakları üzerinde panocuyuz.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için, panocuyuz.com’un bağlantıların gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklâm, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca panocuyuz.com’un, böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

panocuyuz.com; panocuyuz.com kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının panocuyuz.com hizmetiyle ilgili ya da kullanıcının panocuyuz.com’u ve/veya hizmetini kullanmalarıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

panocuyuz.com; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların panocuyuz.com’la bağlantılı veya panocuyuz.com’a atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

panocuyuz.com, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da panocuyuz.com’un veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da panocuyuz.com’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. panocuyuz.com ve içeriği site ziyaretçileri tarafından yüklenmektedir, “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. panocuyuz.com, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. panocuyuz.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, panocuyuz.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

panocuyuz.com, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için kullanıcılara, kurum ve kuruluşlara karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve panocuyuz.com’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

12. Sitenin “Blog” kısmında çeşitli bilgiler, haberler ve tavsiyeler içeren çeşitli yazılar paylaşılmaktadır. Bu bölümde yer alan yazılarda, sitenin tamamında yer alan diğer bilgiler gibi uygulanması, uyulması yahut bir davranışa kaynak teşkil etmesi tamamıyla kullanıcının iradesindedir ve muhtemel sonuçlarından yine kullanıcının kendisi sorumludur.

13. panocuyuz.com’un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

14. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar, örfler ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için ” panocuyuz.com’un sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla” herhangi bir rol oynamayacaktır.

15. panocuyuz.com’da yapılan anketler ile ilgili olarak, kullanıcıların bu anketlerin, sitede sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla yapıldığını bilmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan anketlerin bağımsız internet kullanıcıları tarafından oylandığı ve hiç bir şekilde panocuyuz.com sitesi işleticilerinin oy ve tercihleri ile kişisel görüşlerini içermemektedir. Ayrıca anket sonuçları olduğu gibi internet sitesinde yayınlanmakta hiç bir müdahale de bulunulmamaktadır.

16. Kullanıcılar bu internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya buradaki bilgileri kullanmakla birlikte bu sözleşme şartlarını kabul eder. Ayrıca bu sözleşmede yer almasa dahi buna benzer hukuki olaylarda uygulanan hukuk teamülü ve bu sözleşmede zikredilmeyen genel geçer kurallar, kanun maddeleri ve hukukun genel ilkeleri gereğince tarafımıza sorumluluk yükleyici bir hiç bir iddia ve talepte bulunulamayacağı kabul edilmiş sayılır. Reklam alanı satın alınılması ve ücretli üyelik satın alınılması haricinde, sitenin olağan şekliyle ücret ödenmeksizin kullanılması, buradaki bilgilere göre hareket edilmesi veya bunlara dayanılarak 3. kişilerle anlaşmalar yapılması tarafımızın bilgisi ve etkisi dışında gerçekleştiğinden yine bir sorumluluk atfında bulunulması mümkün değildir.

Ücretli satın alınan hizmetler ile ilgili ayrıca sözleşme hükümleri saklıdır.